රජතෙම ඇමතියකුට කථා කොට පළමු ඇමතියා කී දෙයට වඩා දුෂ්කර වූ දෙයක්‌ ලෝකයෙහි තවත් ඇත් දැයි විමසූ විට ඔහු කියන්නේ මහරජතුමනි වචනය නිසා ජීවත් වන අය නැත. එබැවින් වචනය නිෂ්ඵලය. යමෙක්‌ පොරොන්දු වූ හැටියට ම වස්‌තු ලෝභය හැර පියා පොරොන්දු වූ දෙය දෙයි නම් එය ඊටත් වඩා දුෂ්කර වැඩකැයි කීවේ ය.

සැවොම මේ දුර්ලභ වූ මිනිසත් භවයෙන් උපරිම ඵල නෙලා ගනිත්වා !

කර්ම විපාක පල දෙන හැටි සහ මා ලැබූ අත්දැකීම්

වේන්දළුවේ සෝරත හිමි


ණය නොදීමෙන් ඇති වූ එබඳු විපාකයක් ගැන මා අසා ඇති කථා ප්‍රවෘත්තියක්: මෙහිලා සඳහන් කරමි.
.
රත්නපුරයේ සිටි එක් මුදලාලි කෙනෙක් එහි සිටි තවත් යාපනේ ද්‍රවිඩ මිනිසකුගෙන් රු. 5000 ක් ණයට ඉල්වාගන එම ණය මුදල නොගෙවා පසු කලෙක ඔහු කාලක්‍රියා කළේය. ඔහුගේ පුත්තු මළ පියා ගැන බැලීමට එම නාඩි ශාස්ත්‍රය උපයෝගී කරගත්හ. එහි දී ඔවුන්ට දැනගන්නට ලැබුණේ ණයගත් තම පියා එය නුදුන් නිසා ණය හිමියා ළඟ ගොනෙකු වී ඇති බවත් ණය බේරූ විට චුතවන බවත්, ඔවුන්ට එම ණය ගෙවා වුව ද එම ගොනා ගෙන ආ නොහැකි බවත්ය.
.
එම ණය කරුගේ පුත්තු කෙසෙල් ඇවරියක්ද රැගෙන ලිපිනය අනු ව යාපනයේ ගොනා ඇති නිවස බලා පිටත් වූහ. එහි ගොස් ණය හිමියා දැක ආ හේතුව පවසා එම ගොනා බැලිය යුතු බව පැවසූ විට “ඌ මහ සැර ගොනෙක්, කිසිවෙකුට ළඟටවත් කිට්ටුවීමට බැරි යයි” ණය හිමියාකි විට “ඒකට කාරි නැත. අපට ගොනා දකින්ටම ඕනෑ යැ” යි කී විට, ගොනු සිටි තැනට පාර කීවා ම ණය කරුගේ පුතා කෙහෙල් ඇවරිය ද රැගෙන ගොනු සිටින ස්ථානය වෙත ගියේය. පුතා දුටු ගොනා පුත්‍ර සෙනෙහසින් පුතාගේ පා ලෙවූ බවත්, පසු ව එම පුතා ණය ගෙවා ගොනුගේ වටිනාකම ද ගෙවා ගොනු රැගෙන දුම්රියේ ගේනවිට පාදුක්කේ දී ගොනා මළ බවත් මා ඇසූ ප්‍රවෘත්තියයි.
.
පරලොව විපාක නො අදහන පව්කරන අයටත්, අනුන්ගෙන් ණය ගෙන ආපසු ණය නොදෙන අයටත් මේ ඉතා අගනා පාඩමකි. පංචානන්තරිය කර්ම කළහුට නොවරදවා ම දෙවැනි අත්බැව මහා කල්ප එකක් අවීචි යෙහි විපාක දෙනුයේ මේ හත්වැනි ජවනය වූ උපපජ්ජ වේදනීය කර්මයයි.
.
මහා කල්ප එකකින් එම පඤ්චානන්තරිය කර්ම විපාක ගෙවෙනවා කියතත් දෙපස ජවන යන්ගෙන් ශක්තිමත් වූ මැද ජවන පහෙි විපාකය වූ අපරාපරිය වේදනීය කර්මය කවදා ගෙවෙයි දැයි කිව නො හැකිය. එය භවයක් භවයක් පාසා විපාක දේමය. මහා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට පල්හොරු තැළුවේ ඒ කර්මයෙන් බව කිව හැකිය.
.
කර්මයක් විපාක දීමේ දී ප්‍රතිසන්ධි විපාක, ප්‍රඟවෘති විපාක, යැයි විපාක කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකිය. විපාක දීමේ ක්‍රම වශයෙන් ගරුකර්මය, ආචීර්ණ කර්මය, කටත්තා කර්මය, යදාසන්න කර්ම යැයි සිව් ආකාරය. පාප කර්මයන්ගෙන්ගරුකර්ම වනුයේ මව් මැරීම,, පියා මැරීම, රහතන් මැරීම, බුදුරදුන්ගේ ඇඟින් ලේ සෙලවීම, සංඝ භේදකිරීම යන මේ පසයි. කුශල පක්ෂයෙන් ගරු කර්ම වනුයේ රූපාවචර, අරූපාවචර ධ්‍යානයි. ආචීර්ණ කර්ම නම් වැඩි වශයෙන් පුරුදු කළ දෙයයි. කෘතත්වාපන කර්ම නම් කවදා හෝ එක්වරක් කර නැවත සිහි නො කළ කර්මයයි. යදාසන්න නම් කර්මය මරණාසන්නයේ දී විපාක දෙන කර්මයි.
.
මෙයින් ගරු කර්මයක් තිබේ නම්, එයත් නැති නම් ආචීර්ණ කර්මයත්, ඒත් නොමැතිනම් යදාසන්න කර්මයත් එයත් නැතිනම් කෘතත්වාපන කර්මයත් විපාක වාරයට එළඹේ.
.
කොතෙක් කර්ම ඇතත් එකවරකට ප්‍රතිසන්ධි විපාකය දෙන්නේ එක කර්මයකින්ය. මරණයට ආසන්න වුවහුට එය කර්ම, කර්මනිමිති ගති නිමිති, යැයි තුන් අයුරකින් සිතට එළඹේ. කළ කර්ම එවේලේ සිදු කරන්නක් ලෙස මරණාසන්නයේ දී පෙනීම කර්මයයි. එම කර්මය සිදු කිරීමට උපකාර වූ දෙය හෝ පුද්ගලයන් දැක්ම කර්ම නිමිත්තයි. ගති නිමිත්ත නම් දෙවනුවට උපදින තැන දැකීමයි. එය දර්ශනය වන්නේ මෙසේය.
.
අගගික්‍ඛන්‍ධං නිරයක්‍දච
පෙතලොකම්හි අන්‍ධකං
තිරච්ඡාන වන සංකණ්ඩං
මංසකණ්ඩං ච මානුසිං
විමානං දිබ්බලොකම්හි
නිමිතතා පඤ්ච දිසසරෙ
.
යනුවෙන් පස් ආකාරයට ගති නිමිති පෙනේ. නිරයේ උපදින කෙනකුට ගිනි කඳක් ද, ප්‍රේත ලොව නම් අඳුරක් ද, තිරිසන් ලොව නම් වන වදුල් ද, මිනිස් ලොව නම් රතු මස් කඩයක් ද, දෙව් ලොව නම් දෙව් විමන් ද දක්නට ලැබේ.
.
කර්මයට අනුකූල ව මෙබඳු නිමිති දකිමින් සිටින්නහුගේ අවසාන චුති චිත්තය ඉපිද නිරුද්ධ වේ. ඒ සමග අවසාන වරට දුටු නිමිත්තෙහි එල්බ ගනිමින් දෙවැනි අත්බව සම්බන්ධ කරන පටිසන්ධි සිත පහළ වේ. පටිසන්ධි විපාකය කියනුයේ එයටයි.
.
එසේ පළමුවෙන් උපන් සත්ත්වයාට ඒ පළමුවෙන් පහළ වූ පටිසන්ධි සිතට සමාන සිතක් මුළු ජීවිත කාලයෙහි ම භවංග වශයෙන් තිබී චුති වශයෙන් අවසාන වෙයි. ඒ උපන් භවය තුළ දී යම් සැප දුක් දෙකක් විඳින්නේ ඒ ප්‍රති සන්ධි ගෙන දුන් කර්මයෙහි මැද ජවන සිත් පහෙනුත් තව ඉතුරුවට ඇති කර්මයන්ගේ මැද ඇති ජවනවලිනුත් කියා දත යුතුය. මෙසේ ප්‍රථම ජවනයෙන් දෘෂ්ටධර්ම විපාකත්, හත්වැන්නෙන් දෙවැනි අත් බැව් පටිසන්ධි විපාකත්, මැද ජවනයන්ගෙන් ප්‍රවෘත්ති විපාකත් ලැබේ. මේ කර්ම ඒ ඒ අවස්ථාවට සුදුසු පරිදි විපාක ලබා නුදුන හොත් අහෝසි කර්ම වන බව දත යුතුය.
.
එයට ද හේතු ඇත. එනම් ප්‍රබල කර්මයන්ගේ විපාක වින්දනය නිසා දුර්වල කර්මයන්ගේ විපාකවලට කාලය නොලැබීයාම නිසා අහෝසි වේ. ප්‍රයෝග සම්පත්, කාල සම්පත්, ප්‍රදේශ සම්පත් ආදිය නිසා අකුශල විපාක නැතිවන අවස්ථා ද ප්‍රයෝග විපත් ආදියෙන් කුශලකර්ම විපාක නැති වන අවස්ථා ද ඇත.
.
සමහරු එබඳු අවස්ථා නිරූපණය කිරීමට මෙබඳු වදන් ප්‍රකාශ කරත්. “අනේ මම අසවල් වේලාවට, අසවල් විධියට ඒ ගමන නොගිය නිසා, ඒ වැඩය නොකරපු නිසා මට ලැබෙන්නට ගිය විශාල ලාභයකින් පිරිහුණා” මෙබඳු වදන් කියනුයේ ප්‍රයෝග විපත්තියෙන් කුශල විපාක නොලැබී යෑම ගැනය. “අනේ මෙහෙම කාලයක හැටි මේ කාලයේ මේ මැණිකට අපට ලැබෙන්නේ සුළු මුදලක්, පසුගිය කාලයේ නම් මැණික් බොහෝ ම ගණන්, ඒ කාලයේ දී වත් මෙය ලැබුණා නම් අපේ අත මිට පිරී සියලු සම්පත් ලබන්ට තිබුණා” මෙහෙම කියනුයේ කාල විපත්තියෙන් වැළකුණු කුශල විපාකවලටය.
.
අනේ මෙහෙම පළාතක්, අප කරන ගොවිතැන් වලින් අප කරන වැඩ වලින් වෙන පළාතක නම් අපිත් මිනිස්සු තමිඩ. මෙහෙම කියනුයේ ප්‍රදේශ විපත්තියෙන් වැළකුණු කුශල විපාකවලටය. “මේ දරුවා බොහොම පින්වන්තයි ඒත් අනේ මේ දුප්පත් අප ළඟ ඉපදිලා විඳින දුකක හැටියැ” යි කියනුයේ ගිත විපත්වලින් වැළකුණු කුශල විපාක වලටයි.
.
“මොහු අසවල් කාලේ අසවල් දවසේ අසවල් වේලාවේ ආවානම් මහාදුකකට පත් වෙනවා, යන්තං ඒක වැළකුණා, හොඳ වෙලාවට ඇවිත් යැ” යි මෙහෙම කියනුයේ කාල සම්පත්තියෙන් වැළකීගිය අකුශලවිපාකවලටයි. “මොහු මේ වැඩය අසවල් විධියට කළා නම් මේ දුකට පත් වන්නේ නැහැ නො වැ” යි කියනුයේ ප්‍රයෝග විපත්තිය ගැනය.” “මේ පළාතට ආවාට පසු ව අනේ මොහු විඳින දුකක් යැ” යි මෙහෙම කියනුයේ ප්‍රදේශ විපත් ගැනය. “මොහු වෙන තැනක උපන්නා නම් ජරදුක් විඳින්නේ, දැන් අප ළඟ උපන් බැවින් සැප විඳිනවා” මෙබඳු වදන්කියනුයේ ගති සම්පත් වලින් වැළකී ගිය අකුශලවිපාක වලටය.
.
මේ දැක්වූයේ ප්‍රයෝග සම්පත්, එම විපත් ආදිය අවබෝධ කර ගැනීමට ජනයා අතර ව්‍යවහාරික වදන් කීපයකි. මේ සියලු කර්මයන්ගේ විපාක නැති වන්ට නම් කර්ම ක්ෂයකර ඥානය ඉපිද විය යුතුය. අංගුලිමාල මහ රහතන් වහන්සේ කර්මක්ෂයකර නුවණ ඉපද වූ නිසා කරන ලද දරුණු කර්ම වල විපාක අහෝසි වී ස්කන්ධය පවත්නා නිසා ප්‍රථම ජවනයන්ගේ ප්‍රවෘත්ති කර්ම විපාක ශේෂ වූ හැටිත් බුදුරදුන්ගේ උපදෙස් පරිදි ප්‍රයෝග සම්පත් යොදා ගැනීමේත් එවා ද වැළකී ගිය සැටිත් අංගුලිමාල කථා වස්තුවෙන් අවබෝධ කර ගත යුතුය.
.
කොහොමත් සත්ත්ව සන්තානයක ඇති කර්ම රාශිය මහා සාගරය මෙනි. මහා සාගරයේ ජලය අඩුවීමක්ද, පිරීමක් ද නො පෙනේ. එමෙන් සත්ත්ව සන්තානයේ කර්ම පිරී, ගබඩාවී, අඩු නොවී පවතී. කොතෙක් වුවත් තවතවත් කර්ම රැස්වේ. ඒ අලුත් කර්මවලට ඉඩමදි වීමක්ද නැත. එම නිසා කර්මක්ෂය තරම් අමාරු දෙයක් තවත් නැත. ඒවා ක්‍ෂය කරන්ට ගතවන කාලය මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 24 – 16 – 8 – 4 – 1 යනා දී වශයෙන් කාල ප්‍රමාණ අවශ්‍ය වේ. ඒ අතර අලුත් කර්ම නොඉපදවීමට ද වග බලාගත යුතුය. මහා ජලාශයක් හිස් කරන්ට එයට ජලය එන මාර්ග පළමුවෙන් වසා හිස් කිරීම පටන් ගත යුතුය. ජල මාරග හිර නොකර මැෂින්වලින් ජලය ඉස්සත් එම ජලාශය හිස් නො වේ. එසේ ම වසන ලද ජල මාර්ග පෑදී ආයිත් ජලය එනවා දැයි නිතර පරීක්ෂාවෙන් සිහියෙන් ජලාශය හිස් කිරීමේ කටයුතු කළොත් ජලාශය හිස්වේ.
.
එමෙන් කර්ම නමැති ජලාශය හිස් කිරීමේමේ ක්‍රියාවට පාරමී පුරණයැයි කියනු ලැබේ. ඒ අතර සිහිනුවණින් යුතු ව අලුත් පාපකර්ම අත්හරින විට පාරමී පිරීමේ දී කුශල කර්ම පමණක් ශේෂ විය හැකිය. ඒ කුසල කර්ම වියළවා ගැන්ම දුෂ්කර නො වේ. කල්පාන්ත වහ්නියෙන් නොසිඳෙන මහා සාගරය වියළී යන්නා සේ අවසානයෙහි කර්මක්ෂය කර නුවණින්සියලු ම කර්ම වියලේ. සියලු දුක් නැතිවන්නේ ද එවිටය. කර්ම විභාගය ඉතා දිගු පුළුල් එකෙකි. සියල්ල පූර්ව කර්මයෙන් නො සිදුවන බවත් දැනගනු මැනැවි. කුසල් අකුසල්, පින් පව්, හොඳ නොහොද දැනගෙන දුසිරිතෙන් මිදී සුසිරිතෙහි බැඳී තුන්දොරින් සුසිරි පිරුව යෙහේ. එසේ කොට දුකෙන් මිදී පරම ශාන්ත සර්ව සුන්දර අමාමහ නිවනින් සැන සෙන්නට වෑයම් කරන්නේ මැනවි.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤

වීර ජාතකය

ජාතක පොතෙන් -  දෙව්දත් තෙරුන්ගේ කපුටු ආත්මය

උදාවූ වස්‌සාන සිහිල් සුළඟ නතරවී නොතිබිණි. ෙ-තවනාරාමය සිසාරා අනවරතයෙන් හමා ගිය ඒ සුළඟින් තුරු පතර සුපිපි මල්වල සුවඳ කැළඹිණි. කැළඹුණු ඒ නන්විධ මල් සුවඳ වැට කඩොලු පවුරු පදනම් ද පැන අසිරිමත් දෙව්රම් වෙහෙරට රිංගා තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්‌කාර කළේය. මෙබඳුවූ අප්‍රමාණ මලින් ගැවසී ගත් තුරුමෙන්ම ලතාවන්ගෙන්ද ගහන වූ ෙ-තවනාරාමය අවට කොතෙක්‌ නම් විසිතුරු සිරියාවකින් සමන්විත වී තිබේද? සුරත් පැහැගත් සැඳෑ වලා අතරින් පෙරී එන හෙමින් මියයන හිරුගේ රැස්‌ ඒ තුරු මෙන්ම ලතාවලටද තවත් විසිතුරු සළු පළඳවන්නා සේය.

සැඳෑ කාලය එළඹෙන්නට පටන්ගෙන හෝරා කිහිපයක්‌ම ගෙවී ගොස්‌ තිබිණි. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තවමත් දම් සභා මණ්‌ඩපයෙහි වැඩ හිඳිමින් අමා දහම් වැසි වස්‌සවන සේක. පිනැතියෝ ඒ දහම් වැස්‌සේ තෙමෙති. තෙමෙමින් තෙමෙමින් පිළිවෙළින් සෝවාන්, සෙදගැමි, අනාගාමී ආදී නිවන් මගඵල සපුරාගන්නා ඔවුහු නම් කොතරම් වාසනාවන්තයෝද? ඔවුනට ජාති, දුක්‌, නැතිවී යන අයුරුෘ රජා දුකක්‌ නැතිවී යන අයුරු ව්‍යාධි දුකක්‌ නැතිවී යන අයුරු, කැමැති දේ නොලැබීමේ දුක මෙන්ම මරණ දුඃඛ ආදී කොටගත් ඈ දහසකුත් දුක්‌ වේදනා සදහටම හැරදා ඔවුන් සංසාර සාගරයෙන් එතෙරවී යන අයුරුෘ මේ නම් කොතරම් පුණ්‍යභාග්‍යයක ඵල විපාක දීමක්‌ද?

සවණක්‌ ගන සම්මා සම්බුදු රැස්‌ විහිදී යන අයුරු. ඒ දෙස බලා සිටින්නකුට නම් සිතෙන්නේ මෙවන් වූ තවත් අසිරියක්‌ ලොව ඇත්තේ කොතැනකද? යන්නය. එතරම්ම එයින් දෙවියන්, බඹුන් මෙන්ම මිනිසුන්, යකුන් තිරිසන් සතුන්ද ලබන්නේ අප්‍රමාණ නිරාමිස සොම්නසක්‌ බව අමුතුවෙන් කියන්නට ඕනෑ නැත. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අෂ්aටාංග සමන්නාගත බ්‍රහ්ම ස්‌වරයෙන් යුක්‌තවූ මේ අමා දහම් කතාවට විෂය වූයේ දෙව්දත් තෙරණුවන්ය. එනම් පෙර එක්‌ දිනයකදී දෙව්දත් තෙරණුවෝ සමඟ වෙනත් පෙදෙසකට වැඩම කළෝය. එසේ වැඩම කළ දෙව්දත් තෙරණුවෝ උන්වහන්සේලාගේ සිත් සතන් තුළ වැපිරවූ මිථ්‍යාවේ බීජ නම් කොතෙක්‌ද? එවන් වූ මිසදිටු බවෙහි වල්බීජ අර පන්සියයක්‌ භික්‌ෂුන් වහන්සේලාගේ සිත් නමැති කෙත්වල වැට පැළ විණ. එයින් උන්වහන්සේලා වැටෙන්නට ගිය සතර අපායන්ගෙන් තරම නම් කොතෙක්‌ ද? එ විසල් වූ සව්මහ අපායන්ගෙන් උන්වහන්සේලා ගොඩ ආවේ පින්වත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ පිළිසරණයෙනි. දෙව්දත් තෙරුන් වහන්සේ සිදුකළ සංඝ භේදය පිළිබඳව සැවැත්නුවර පුරාවෙහි මෙන්ම ෙ-තවනාරාමය පුරාවෙහිද පැතිරී තිබිණි. බුදු මුවින් වැගිර ගලා ගිය මේ අමා දම් වැස්‌සට සැබැවින්ම හේතු පාදක වූයේ දෙව්දතුන්ගේ මේ ක්‍රියාකලාපයමය. පින්වත් මහණෙනි, මේ දේවදත්තයෝ දැන් මතු නොවෙයි, පෙරත් මෙසේම මාගේ බුද්ධ ක්‍රියාව සිදුකරන්නට ගොස්‌ බොහෝ විනාශයට පැමිණියෝ නොවේදැයි වදාළ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අනුව ඒ පිළිබඳ ඉකුත්වත් ගෙනහැර දක්‌වා වදාළ සේක.

ඒ දුර ඈත අතීතයයි. එය අතීතයේ එක දවසකි. බරණැස්‌ පුරවරයෙහි බ්‍රහ්මදත්ත නම් අසිරිමත් නිරින්දෙක්‌ රජකම් කළේය. කලින් කලට මේ සොඳුරු බාරාණසියේ පහළ වන රජුන් අතරින් මෙසේ මෙකල පහළවී සිටි නිරිඳු තෙම වූයේ දැහැමිකමද උපතින්ම ජීවන උරුමය කොට ගත්තෙක්‌ය. මේ සොඳුරු නරපති තෙම මල නොතලා මලෙන් රොන් ගන්නා බඹරකුසේ දැහැමෙන් මෙන්ම සෙමින්ද රජකම් කරද්දී අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ බරණැස පුරවරයෙහිම එක්‌ විලෙක දිය කාවෙක්‌ව ඉපදී සිටියෝය. මේ බෝසත් දිය කාවාගේ නම වූයේ 'වීරකය'. වීරක සුනිල් මිණි තලාවක්‌ බඳුවූ විල් ජල තලාවෙන් යට සොම්නසින් කාලය ගත කරද්දී බරණැස්‌ පුරවරයට නරක කල දසාවක්‌ පැමිණියේය. හුදෙක්‌ම ඒ එතෙක්‌ පැවැති යහපත් කාලගුණය විශාල වෙනසකට ලක්‌ වීමෙනි. තුරු පතර සුපිපි මල් ඒත් එක්‌කම බිම හැළිණි. ගිනියම් හිරු කිරණ උදැහැනැක්‌කේ පටන් මුළුදවස ගෙවී යන තෙක්‌ම වැහි තෙතමනය මුළුමනින්ම අතුරුදන්වී ගියේය. තුරු ලතාවල ඝන නීල කොළ හැලී ඈතට දිස්‌වූයේ සාරය සිඳී ගිය දර ඉපල් පරිද්දෙන්ය.

වේලුණු බරණැස්‌ නුවර ආහාර හිඟවී ගියේය. වෙනදා නම් මේ කාලයට බරණැස්‌ නුවරින් ඔබ්බෙහි වූ නිමක්‌ නැති බිම් තලාවක පිහිටි කෙත් ප්‍රවාහය සී සාන්නට පානා ගොවීන්ගේ අඬහැරයෙන් ගිගුම් දෙන්නේය. එහි ඇතැම් ගොවීහු තම තමන්ගේ කෙත් අස්‌වද්දන්නට සුනිල් දියවර බඳිති. ඇතැම් ගොවීහු නියර බැමි රහිති. තවත් ගොවියෙක්‌ උදැල්ලෙන් රැහී යන ඒ හිඩැසට මඩ වැඩය සිදු කරන වැඩ නිමාවීමෙන් ඉක්‌බිති කෙත් යායෙහිම බිජුවට වැපිරීම කරනුයේද එකටම. වපුරා සතිය දෙක ගත වෙනවාත් සමගම තෙරක්‌ නොපෙනෙන තෙක්‌ පැතිර ගිය මුළු කෙත් ප්‍රවාහයම නිලෙන් බබළයි. එහෙත් මෙතෙක්‌ නොකඩවා සිදුවී ගෙන ආ මේ ශ්‍රී විභූතියට මෙවර සිදු වූයේ කුමක්‌ද? හැම කෙතකම දිය කඳුළක්‌ හෝ දක්‌නට නොලැබිණි. අන්තයටම වේලී කරවී ගිය තණ පඳුරු මෙන්ම ඉපනැල්ලද එකම පඬු පැහැගෙන රත් වී තිබුණේය. අනියත භාවයක තරමෘ ලෞකික ලෝකයේ කොතැනකවත් හැමදාමත් මල් හටගන්නා වසන්තයම නෑ නොවේද? මේ ඒ සනාථන ලෝ දහම පිළිබිඹු කළ අපූරු කැඩපතක්‌ වැන්න.

මේ අයුරින් හදිසියේ පැමිණ නැවතුණු මේ අනපේක්‌ෂිත සාගතය මිනිසුන්ට පමණක්‌ නොව සතා සිව්පාවාටද තදින්ම දැනිණ. නමින් 'සවිට්‌ඨක' වූ කපුටුවාද මේ දරුණු සාගතයට හසුවූ එබඳුවූ එක්‌ පක්‌ෂියෙක්‌ වී. ඌ ඈත සිට බරණැස්‌ නුවරට පියාඹා ආවේ සිය කපුටු ෙනුවද කැටුවය. මෙසේ පැමිණි කපුටා වීරක නම් බෝසත් දියකාවා වසන විල සමීපයට පැමිණියේය. පැමිණ ඉමහත්වූ ආදර ගෞරවයකින් දියකාවා අමතන්නට පටන් ගත්තේය. කපුටුවාගේ මධුර මනෝහර වදන් ඇසෙත්ම දිය කාවාගේ සිත මහත් සේ පැහැදිණි. මෘදු මොළොක්‌ ද වී.

'සබඳ කපුටුව ඉඳින්,පවසන්න. කොයි සිට ඔබ මෙහි පැමිණියේද? කුමක්‌ නිසා මෙහි ආවේද?' බෝසත් දිය කාවා ඇසුවේය. කපුටුවා තම හඬ අවදි කළේ මෙයින් පසුවය.

''සබඳිනි, වෙන කිසිවක්‌ නිසා මේ බිරියද සමග මම මෙහි නොපැමිණියෙහි. නුඹ වහන්සේට මහත්වූ ආදර ගෞරවයෙන් උවටැන් කරනු රිසියෙන්ම මෙහි පැමිණියෙමි'' කපුටුවා පිළිවදන් දුන්නේය. සැබවින්ම මෙතැන් සිට මේ කපුටු දියකා මිත්‍රත්වය එක දම් වැලක සවිමත් පුරුක්‌ දෙකක්‌ මෙන්ම එකට බැඳුණේය. ඔවුහු ගඟට දිය මෙන්ම ගසට පොත්තක්‌ සේමද කාලය ගත කළෝය.

නියඟයක්‌, සාගතයක්‌ බරණැස්‌ පුරවරයට කොතෙක්‌ සරදම් කළත් කපුටුවාට දැන් එහි කිසිම අදාළත්වයක්‌ නැත. නිල් දිය පොකුණ යට පීනා යන බෝසත් දියකාවා ඇති තරම් ගොදුරු ගෙනැවිත් කපුටුවාට දුන්නේය. සෑහෙන තරම් ඒ ගොදුර කෑ කපුටුවා ඒවායින් සිය ෙනුවටද සංග්‍රහ කළේය. හෙමි හෙමින් ඉබි ගමනින් නික්‌ම ගිය කාලයේ ගඟ සීරුවෙන් ගලා ගියේය. සිදුවූයේ අරුම පුදුම දෙයකි. තොරතෝංචියක්‌ නොමැතිව කල්පනා කරන්නට පටන් ගත් කපුටුවාගේ සිත මහත් සේ වියවුලට පත්විය. එනම් කපුටුවා තාමත් , දිය කාවාත් පිළිබඳව සසඳමින් දිගින් දිගටම කල්පනා කරන්නට පටන් ගත්තේය. දහ අතේ කල්පනා කරන්නට පටන් ගත්තේය. 'මාත් කළු පාටයි. දිය කාවාත් කළුපාටයි. මගේත් ඇත්තේ පා දෙකයි. ඉදින් දියකාවාටත් ඇත්තේ එවැනිම පා දෙකක්‌ නොවේද? එසේ නම දියකාවා සොයාදෙන ගොදුරු මා කන්නේ කුමටකද? මම ම ගොදුරු සොයා කමි' යි සිතූ කපුටාගේ කෝපය නිම්හිම් නැතිවිය. ඒ කෝපයේ හා නොඉවසීමේ අනුසරින්ම කපුටුවා දියකාවා හමුවන්නටද ගියේය. හමුවන්නට ගියා පමණක්‌ නොව, ගොස්‌ දිය කාවාට හොඳටම අවලාදද කීවේය. අවලාද නඟා අවසානයේ ''මට මෙයින් මතු නුඹේ ගොදුරු ඕනෑ නැහැ. මගේ ගොදුරු මම්ම විලට බැස සොයා ගන්නවා'' යිද කීවේය.

කපුටුවාගේ මේ වදන් ඇසූ දිය කාවාගේ සිත තුළ තරහක්‌ ඇතිවූයේ නැත. කපුටුවාගේ දැඩි අනුවණ හා අදූරදර්ශීත්වය පිළිබඳව ඇති වූයේ ශෝකයක්‌ හා අනුකම්පාවක්‌මය.

''සබඳ එසේ නොකරව, අප දිය තුළ කිමිදීමට දන්නා අයයි. නුඹලාට එබඳු හැකියාවක්‌ නැහැ. එහෙයින් නුඹ ගොදුරු සොයා දියෙහි කිමිදෙන්නට වුවහොත් නිතැතින්ම නුඹේ ජීවිතය නැති වෙනවා' යි දියකාවා බැගෑපත් ස්‌වරයකින් කපුටුවා ආමන්ත්‍රණය කළේය. එහෙත් එබස්‌ ඇසුවේ හෝ එයින් නැවතුණේ හෝ කපුටුවා නොවේ. ඌ කීවා සේම ගොදුරු සොයනු රිසියෙන් වළට පැන්නේය. පැන දිය යටටම කිමිදී ගියේය. ඒ යාම ගියා පමණය. යළිත් කපුටුවා උඩට පැමිණියේ නැත. විල් පතුළේ වූ දිය සෙවෙල අතර හිරවී අධික ලෙස දියපෙවී මියගිය කපුටුවාගේ නිසල සිරුර දින කිහිපයකින් දිය කාවාට හමුවිය. 

වෙනදා තමාට ගොදුරු ගෙන එන කපුටුවාගේ නොපැමිණීමෙන් කපුටු ෙනුව මහත්වූ බියටත්, කලබලයටත් පත්වූවාය. කුසගින්න, මියයන තෙක්‌ම ඉවසා සිටිය හැකි වුවත්, සිය සෙනෙහෙබර ස්‌වාමි පුරුෂයාගේ නොපැමිණීම ඇයට කිසිසේත් ඉවසා දරාගත නොහැකි විය. එම ශෝකාතුර බව ඇතිවම ඒ අනුව ඇය බෝසත් වීරක දියකාවා විසූ විල වෙත පියාඹා ආවාය.

''පින්වත් වීරකයාණන් වහන්ස, මිහිරි කට හඬක්‌ ඇති මොණරුන්ගේ කරෙහි බඳුවූ නීල වර්ණ ග්‍රීවයක්‌ ඇති මාගේ සවිට්‌ඨික නම්වූ කපුටු ස්‌වාමියා දින ගණනාවකින් මා සොයා පැමිණියේ නැහැ. ඉඳින් ඔහු කොහේදැයි පවසන්න' යි කපුටු ෙනුව කඳුළු පිරි දෙනෙතින් යුතුව තෙපළාය.
''කපුටු ෙනුවනි, මාගේ කීමත් නොතකා නුඹගේ කපුටු ස්‌වාමියා ගොදුරු සොයන්නට දිය යටටම පීනා ගියා. එසේ ගොසින් සෙවෙල්වල පය පැටලී මළේ'' යෑයි නිසල මළ කඳ පෙන්වීය. එයින් මහත් ශෝකයට පත් කපුටුෙනුව ඒ අසලට වී අප්‍රමාණ හඬා වැළපී පෙරළා බරණැස්‌ නුවරට ගියේ යෑයි වදාළ තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වීර ජාතක දේශනාව නිමවා වදාළ සේක.
සුගත් වීරසූරිය

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...